Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

2018 оны 03 дугаар сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш үнэ бүхий худалдан авалт
2018-04-23 өдөр 04 цаг 28 минутанд нийтэлсэн 65
2018 оны 02 дугаар сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш дүн бүхий худалдан, авалт
2018-04-23 өдөр 04 цаг 27 минутанд нийтэлсэн 74
2018 оны 01 дүгээр сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш дүнг бүхий худалдан, авалт
2018-04-23 өдөр 04 цаг 25 минутанд нийтэлсэн 76
2016 он 6 сар 5 сая төгрөгнөөс дээш дүн бүхий худалдан авалт, ажил үйлчилгээ
2016-07-07 өдөр 15 цаг 25 минутанд нийтэлсэн 566
5 сая төгрөгнөөс дээш дүн бүхий худалдан авалт, ажил үйлчилгээ 9 сар
2016-01-08 өдөр 13 цаг 34 минутанд нийтэлсэн 570
2015-05 сарын 5 саяаас дээш худалдан авалт үйлчилгээ
2015-11-04 өдөр 16 цаг 55 минутанд нийтэлсэн 663
5 сая төгрөгнөөс дээш дүн бүхий худалдан авалт, ажил үйлчилгээ 5 сар
2015-06-09 өдөр 15 цаг 45 минутанд нийтэлсэн 588
5 сая төгрөгнөөс дээш дүн бүхий худалдан авалт, ажил үйлчилгээ
2015-04-14 өдөр 16 цаг 10 минутанд нийтэлсэн 513