Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Шүүхийн нэршил

Холбоо барих

Архангай аймаг дахь Сум дуднын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум

Утас:70332008

Факс: 70332008

Зип код:65011

Вэб сайт: http://arcourt.mn/

E-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn

Нутаг дэвсгэр: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн Бүх нэгж

 

Архангай аймаг дахь Сум дуднын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум

Утас:70332008

Факс: 70332008

Зип код:65011

Вэб сайт: http://arcourt.mn/

E-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn

Нутаг дэвсгэр: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн Бүх нэгж

 

Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум

Утас:70332008

Факс: 70332008

Зип код:65011

Вэб сайт: http://arcourt.mn/

E-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn

Нутаг дэвсгэр: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн Бүх нэгж

 

Архангай аймаг дахь Эрүү,Иргэний давж заалдах шатны шүүх

Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум

Утас:70332008

Факс: 70332008

Зип код:65011

Вэб сайт: http://arcourt.mn/

E-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn

Нутаг дэвсгэр: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн Бүх нэгж