Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Шүүхийн нэршил

Холбоо барих

Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Ховд аймаг, Жаргалант сум

Утас:

Факс:

Зип код:

Веб сайт:http://court.kho.gov.mn

Е-майл: khovd_davakh_tg@shuukh.mn

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Ховд аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Ховд аймаг, Жаргалант сум

Утас: 70437092

Факс: 70437092

Зип код:

Веб сайт:http://court.kho.gov.mn

Е-майл: khovd_ankhan_tg@shuukh.mn

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Ховд аймаг, Жаргалант сум

Утас: 70432450

Факс: 70432450

Зип код:

Веб сайт:http://court.kho.gov.mn

Е-майл: khovd_ankhan_tg@shuukh.mn

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Жаргалант, Ховд, Эрдэнэбүрэн, Мянганд, дэвсгэрийн бүх нэгж

 

Шүүхийн нэршил

Холбоо барих

Ховд амгийн Булган сум дахь Сум дундын шүүх

Ховд аймаг, Булган сум

Утас 98813898

Зип код

Веб сайт http://www.court26.kho.gov.mn/

Е-майл: bulgan_kho_tg@shuukh.mn

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст сум