Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.14-2019.01.18/
2019-01-11 өдөр 10 цаг 12 минутанд нийтэлсэн 100
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.14-2019.01.18/
2019-01-11 өдөр 10 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 49
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.14-2019.01.18/
2019-01-11 өдөр 07 цаг 52 минутанд нийтэлсэн 87
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.07-2019.01.11/
2019-01-04 өдөр 10 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 95
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.07-2019.01.11/
2019-01-04 өдөр 09 цаг 58 минутанд нийтэлсэн 82
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.01.07-2019.01.11/
2019-01-04 өдөр 01 цаг 26 минутанд нийтэлсэн 65
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.31-2019.01.04/
2018-12-28 өдөр 05 цаг 24 минутанд нийтэлсэн 84
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.31-2019.01.04/
2018-12-28 өдөр 05 цаг 13 минутанд нийтэлсэн 80
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.31-2019.01.04/
2018-12-28 өдөр 04 цаг 04 минутанд нийтэлсэн 62
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.12.24-2018.12.28/
2018-12-26 өдөр 02 цаг 02 минутанд нийтэлсэн 18