Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.25-2019.03.29/
2019-03-22 өдөр 03 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 7
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.18-2019.03.22/
2019-03-16 өдөр 10 цаг 23 минутанд нийтэлсэн 69
БАЯНГОЛ, ХАН-УУЛ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДИЙН 7 ХОНОГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ /2019.03.11-2019.03.15/
2019-03-15 өдөр 19 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 61
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.18-2019.03.22/
2019-03-15 өдөр 07 цаг 54 минутанд нийтэлсэн 63
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.18-2019.03.22/
2019-03-15 өдөр 06 цаг 18 минутанд нийтэлсэн 56
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.11-2019.03.15/
2019-03-07 өдөр 08 цаг 55 минутанд нийтэлсэн 108
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.11-2019.03.15/
2019-03-07 өдөр 08 цаг 45 минутанд нийтэлсэн 103
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.11-2019.03.15/
2019-03-07 өдөр 08 цаг 28 минутанд нийтэлсэн 89
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.04-2019.03.08/
2019-03-03 өдөр 12 цаг 50 минутанд нийтэлсэн 65
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2019.03.04-2019.03.08/
2019-03-01 өдөр 03 цаг 34 минутанд нийтэлсэн 90