Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.12-2018.11.17/
2018-11-12 өдөр 01 цаг 28 минутанд нийтэлсэн 14
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.12-2018.11.17/
2018-11-12 өдөр 01 цаг 20 минутанд нийтэлсэн 9
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.12-2018.11.17/
2018-11-12 өдөр 01 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 10
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.05-2018.11.09/
2018-11-05 өдөр 01 цаг 11 минутанд нийтэлсэн 82
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.05-2018.11.09/
2018-11-05 өдөр 00 цаг 57 минутанд нийтэлсэн 58
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.11.05-2018.11.09/
2018-11-05 өдөр 00 цаг 47 минутанд нийтэлсэн 49
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.15-2018.10.19/
2018-10-15 өдөр 03 цаг 06 минутанд нийтэлсэн 69
Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.15-2018.10.19/
2018-10-15 өдөр 03 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 67
Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.15-2018.10.19/
2018-10-15 өдөр 02 цаг 44 минутанд нийтэлсэн 56
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /2018.10.08-2018.10.12/
2018-10-05 өдөр 05 цаг 33 минутанд нийтэлсэн 109