Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Төсөв гүйцэтгэл 1-р сар
2018-04-13 өдөр 08 цаг 39 минутанд нийтэлсэн 407
Төсөв ба гүйцэтгэл 2-р сар
2018-04-13 өдөр 07 цаг 05 минутанд нийтэлсэн 322
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 11-р сар
2017-12-04 өдөр 14 цаг 00 минутанд нийтэлсэн 481
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 10-р сар
2017-11-07 өдөр 13 цаг 58 минутанд нийтэлсэн 443
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 9 -р сар
2017-10-05 өдөр 13 цаг 54 минутанд нийтэлсэн 518
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 8-р сар
2017-09-05 өдөр 13 цаг 52 минутанд нийтэлсэн 488
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 7-р сар
2017-08-08 өдөр 13 цаг 42 минутанд нийтэлсэн 509
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 6 -р сар
2017-07-05 өдөр 12 цаг 08 минутанд нийтэлсэн 497
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 5-р сар
2017-06-06 өдөр 12 цаг 05 минутанд нийтэлсэн 555
Төсөв ба гүйцэтгэл 2017 он 4 -р сар
2017-05-09 өдөр 12 цаг 04 минутанд нийтэлсэн 436