Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх - Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн хэрэг хуваарилах журам
2014-10-07 өдөр 09 цаг 26 минутанд нийтэлсэн 961
Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн хэрэг хуваарилах журам